Verdi?imiz hizmetin sorumlulu?unu ve ta??d???m?z e?yan?n k?ymetini bilerek, ?ncelikli olarak g?venlik tedbirini elden b?rakmadan ve kaliteden hi?bir ?ekilde taviz vermeden, tecr?beli, e?itimli personeli ile uzun y?llard?r ta??mac?l?k sekt?r?nde hizmet vermekteyiz. Evden eve nakliyat, Kongre ve Turizm ta??mac?l???, Ses & I??k ta??mac?l??? , Ask?l? tekstil ta??mac?l???, A??r malzeme ta??mac?l???, Ofis ve banka ta??mac?l??? ba?l?ca faaliyet alanlar?m?zd?r. Nakliyeleriniz titizlikle, d?nya standartlar?na uygun ?ekilde paketlenir ve ta??n?r.   7 / 24 g?n?n her saati ara? temini ta??mac?l?kta lider firmam?z ile hizmetinizdeyiz. Ta??nacak y?k? haz?rlay?n biz sizin i?in ta??r?z.

Copyright � 2007 EFE Ta��mac�l�k
Tasar�m | www.biriki.net
 Ziyaret�i Say�s� :
efe, efe, efe nakliyat, efe nakliyat, ses ���k, ses i�ik, ses isik, ses-���k, turizm, podyum, dekor, catering, ses i�ik tas�mac�l�g�, ses ���k tas�mac�l�g�, turizm tas�mac�l�g�, podyum tas�mac�l�g�, dekor tas�mac�l�g�, catering tas�mac�l�g�, ses-i�ik, turizm, podyum, dekor, catering, ses isik ta��mac�l�g�, ses �s�k ta��mac�l���, turizm ta��mac�l���, podyum ta��mac�l���, dekor ta��mac�l���, catering ta��mac�l���, evden eve, evdeneve, evden, eve, nakliye, nakliyat, ta��mac�l�k, ta��mac�l���, tasimacilik, tasimaciligi, sehir, sehirden sehire, �ehirde, �ehir, �ehirden �ehire, avrupa, yurdun her yan�, araba, kamyon, nakliye, T�rkiye'nin her yerine, ilden ile, www.efetasimacilik.com, ev, banka, turkcell, telsim, efe nakliye,